Αρχική σελίδα → Εκ Θεού άρξασθε → Σύμμεικτα

Εκκλησία (με περιουσία)

Βάσω Κανελλοπούλου, εφ. Ελευθεροτυπία (Ε), 15/11/2009

Από την αναφορά στον «περιούσιο λαό» κάποιοι κατάλαβαν ότι πρέπει να το κάνουν μπίζνα το μαγαζί...