Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση της ιστοσελίδας www.vlioras.gr

 

1η σελίδα

Όλες οι σελίδες

Σύνολο

202.154

1.776.203

Μέσος όρος/μήνα

1.498

80.737

Ιανουάριος 2017

911

117.997

Δεκέμβριος 2016

952

99.857

Νοέμβριος 2016

1.913

145.201

Οκτώβριος 2016

1.908

139.719

Σεπτέμβριος 2016

1.043

85.390

Αύγουστος 2016

912

24.841

Ιούλιος 2016

403

29.985

Ιούνιος 2016

515

39.847

Μάιος 2016

776

78.095

Απρίλιος 2016

726

93.960

Μάρτιος 2016

947

123.709

Φεβρουάριος 2016

1.112

126.317

Ιανουάριος 2016

1.250

130.692

Δεκέμβριος 2015

911

94.994

Νοέμβριος 2015

1.113

118.946

Οκτώβριος 2015

996

104.338

Σεπτέμβριος 2015

842

65.509

Αύγουστος 2015

651

19.630

Ιούλιος 2015

875

23.826

Ιούνιος 2015

762

34.733

Μάιος 2015

1.416

56.700

Απρίλιος 2015

1.027

21.917

Μάρτιος 2015

1.371

 

Φεβρουάριος 2015

1.227

 

Ιανουάριος 2015

1.118

 

Δεκέμβριος 2014

1.036

 

Νοέμβριος 2014

1.321

 

Οκτώβριος 2014

1.034

 

Σεπτέμβριος 2014

878

 

Αύγουστος 2014

454

 

Ιούλιος 2014

540

 

Ιούνιος 2014

716

 

Μάιος 2014

1.163

 

Απρίλιος 2014

1.050

 

Μάρτιος 2014

1.615

 

Φεβρουάριος 2014

1.192

 

Ιανουάριος 2014

1.365

 

Δεκέμβριος 2013

1.607

 

Νοέμβριος 2013

2.307

 

Οκτώβριος 2013

2.180

 

Σεπτέμβριος 2013

1.697

 

Αύγουστος 2013

1.191

 

Ιούλιος 2013

1.345

 

Ιούνιος 2013

1.714

 

Μάιος 2013

2.013

 

Απρίλιος 2013

2.633

 

Μάρτιος 2013

2.404

 

Φεβρουάριος 2013

2.219

 

Ιανουάριος 2013

2.140

 

Δεκέμβριος 2012

2.022

 

Νοέμβριος 2012

2.312

 

Οκτώβιος 2012

2.045

 

Σεπτέμβριος 2012

1.532

 

Αύγουστος 2012

1.218

 

Ιούλιος 2012

1.478

 

Ιούνιος 2012

1.345

 

Μάιος 2012

2.116

 

Απρίλιος 2012

1.507

 

Μάρτιος 2012

1.799

 

Φεβρουάριος 2012

2.060

 

Ιανουάριος 2012

2.063

 

Δεκέμβριος 2011

2.026

 

Νοέμβριος 2011

2.147

 

Οκτώβριος 2011

1.982

 

Σεπτέμβριος 2011

1.582

 

Αύγουστος 2011

950

 

Ιούλιος 2011

1.014

 

Ιούνιος 2011

1.038

 

Μάιος 2011

1.977

 

Απρίλιος 2011

1.730

 

Μάρτιος 2011

2.508

 

Φεβρουάριος 2011

2.115

 

Ιανουάριος 2011

2.161

 

Δεκέμβριος 2010

1.636

 

Νοέμβριος 2010

2.078

 

Οκτώβριος 2010

2.002

 

Σεπτέμβριος 2010

1.848

 

Αύγουστος 2010

637

 

Ιούλιος 2010

1.175

 

Ιούνιος 1010

1.113

 

Μάιος 2010

2.290

 

Απρίλιος 2010

2.242

 

Μάρτιος 2010

2.110

 

Φεβρουάριος 2010

2.056

 

Ιανουάριος 2010

2.205

 

Δεκέμβριος 2009

2.004

 

Νοέμβριος 2009

2.103

 

Οκτώβριος 2009

3.424

 

Σεπτέμβριος 2009

3.075

 

Αύγουστος 2009

1.302

 

Ιούλιος 2009

1.135

 

Ιούνιος 2009

1.238

 

Μάιος 2009

2.127

 

Απρίλιος 2009

1.646

 

Μάρτιος 2009

2.339

 

Φεβρουάριος 2009

2.212

 

Ιανουάριος 2009

2.090

 

Δεκέμβριος 2008

1.817

 

Νοέμβριος 2008

2.264

 

Οκτώβριος 2008

2.701

 

Σεπτέμβριος 2008

3.058

 

Αύγουστος 2008

729

 

Ιούλιος 2008

1.108

 

Ιούνιος 2008

1.073

 

Μάιος 2008

2.300

 

Απρίλιος 2008

1.657

 

Μάρτιος 2008

1.822

 

Φεβρουάριος 2008

2.089

 

Ιανουάριος 2008

2.093

 

Δεκέμβριος 2007

1.587

 

Νοέμβριος 2007

1.656

 

Οκτώβριος 2007

1.711

 

Σεπτέμβριος 2007

1.554

 

Αύγουστος 2007

802

 

Ιούλιος 2007

535

 

Ιούνιος 2007

827

 

Μάιος 2007

1.671

 

Απρίλιος 2007

887

 

Μάρτιος 2007

1.104

 

Φεβρουάριος 2007

1.123

 

Ιανουάριος 2007

1.161

 

Δεκέμβριος 2006

1.069

 

Νοέμβριος 2006

1.309

 

Οκτώβριος 2006

1.232

 

Σεπτέμβριος 2006

1.131

 

Αύγουστος 2006

623

 

Ιούλιος 2006

620

 

Ιούνιος 2006

667

 

Μάιος 2006

1.970

 

Απρίλιος 2006

1.617

 

Μάρτιος 2006

2.543

 

Φεβρουάριος 2006

500

 

Ιανουάριος 2006

474

 

Δεκέμβριος 2005

484

 

Νοέμβριος 2005

278